Skip to content

Toepassingen

EGT is gespecialiseerd in domoticatoepassingen, in het bijzonder voor de zorgsector, maar ook voor de woonsector, waarin de technologie in hoge mate kan bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Lees meer over domotica in de zorgsector

Lees meer over domotica in de woonsector